Tek Diş İmplantları

Çeşitli sebeplerle tek bir dişi kaybedilirse, bir implant ve üzerine yapılan kaplama ile bu boşluk
kapatılabilir. Bir diş implantı hem kaybolan doğal dişin hem de kökünün yerini alır.
Boşluğun bulunduğu bölgedeki kemiğe implant vidasının yerleştirildiği, eksik dişlerin önündeki ve
arkasındaki dişlere aşınma yapılmadan ve daha sonra tek bir kaplamanın yerleştirildiği güncel bir
tedavi yöntemidir.
Diş çekimi sonrası kökü çevreleyen kemiğin bir kısmı rezorbe olmaya başlar. İmplantlar ise çene
kemiğinizle bütünleşir ve kemiğin sağlıklı ve sağlam kalmasına yardımcı olur. İmplant diş kökünüzün
yerini dolduracağından, kemik daha iyi korunur. Bazı durumlarda kemik boşluklarına kemik
boşluklarına implantı çevrecek şekilde kemik greftleri, membran, prf, g-prf gibi uygulamalar yapılır.
Diş çekimi boşluklarında greft materyali olarak otolog büyüme faktörü ile zenginleştirilmiş kemik
greftleri implantların yerleştirildiği kemiğin yüksekliği ve kalitesinde ek faydalar sağlamaktadır.(1)
İmplant diş köprülerine alternatif olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Tek bir diş implantı
uygulamak için o bölgede kaplama yapmak için yeterli alanına ve implantın çapına ve uzunluğuna
uygun bir kemiğe sahip olmak gerekir.
Köprü ile implant arasındaki farklar;
 Uzun vadede bir köprüye göre implant uygulamasının daha estetik ve temiz tutulması daha
kolay olabilir.
 Köprü ayaklarındaki kaplamaların çevresindeki diş etleri çekilebilir ve kaplamanın içindeki
metal görülebilir.
 Köprü ayağı olan dişin altındaki kemik rezorbe olunca, gülümseme sırasında istenmeyen bir
görüntü oluşur.
 Köprü protezlerinin dişe bağlayan yapıştırıcı zamanla çözünüp besin artıklarının ve plak
birikmesi için uygun ortam sağlayabilir, köprü ayağı olan destek dişlerin çürümelerine sebep
olur.
İmplant nasıl yerleştirilir?
İlk yöntemde, İmplant çene kemiğine yerleştirildikten sonra iki ila üç ay boyunca beklenir. İmplant
kemiğe augmente olunca ikinci aşama olarak dişeti açılır (flap) ve dişeti şekillendirici implant
parçaları implant üzerine yerleştirilir. Genellikle, implantı açmak ve bir uzantı eklemek için
prosedürün ikinci bir adımı gereklidir. Yaklaşık iki hafta sonra dişetleri iyileşir. Ve abutment denilen
üst yapı yerleştirilir. Bu üst yapının üzerine kaplama yapılır.
Bazı durumlarda ikinci aşamayı gerektirmeyecek tek aşamalı implant sistemleri kullanabilir. Bu
sistemlerde diş eti iyileşme başlığı implanta monte durumdadır. Bu sistem dişetinin ikincil cerrahisi
ihtiyacını ortadan kaldırır.
İkinci yöntemde ise, diş çekimi takiben hemen implant yapılır. Bu yöntemde kemik yapısı uygunsa ve
enfeksiyon riski yoksa implant çekim sonrası hemen yapılabilir. Bu sayede diş çekimini takiben 6-8
hafta kemik oluşumunun beklenmesine gerek kalmaz. (2)
.
Ayrıca hemen kaplamada yapılabilir. Bu sayede yapılacak geçici diş estetik sorunları ortadan kaldırır.
İmplant çeveresindeki kemiğin oluşumunu beklerken diş etinin ve diş eti papilinin oluşturulması
içinde bazı yöntemler uygulanabilir.
Bazı araştırmalara göre dişeti kalitesi, kalınlığı implant estetiği için önemli olsa da, bazı araştırma
sonuçları bunun önemli olmadığı sonuçlarını ortaya çıkarmıştır. (3)

İmplant üzerine kullanılan üstyapılar özellikle ön dişlerde önem kazanmaktadır. Bu üst yapıların
dişetlerinin altında yansıma yapabilir. Bu yansımanın en aza inmesi için seramik abutmentler , metal
abutmentler yerine tercih edilir. (4)
Bazı durumlarda da bağ dokusu grefti kullanılarak diş eti kalınlaştırılarak yumuşak doku greftlemesi
yapılır. Hem renk hem de şekil olarak gayet iyi sonuçlar elde edilir. (5)
Flap kaldırılmadan yapılan implant operasyonları; alveol kemiğinin bukkal yüzeyi rezorbe olduğu
periodontal hastalıklı kişilerde dahi minimal invaziv tedavi ile, hastaların tatmin olduğu yüksek bir
klinik ve estetik başarı yüzdesi sağlar. (6)
İmplant materyali olarak titanyum kullanımı genelleşse de zirkonya implantlarda başarıyla
kullanılmaya başlanmıştır. Zirkonya implantlar hem doku dostu olması hem de estetik sebeplerde her
geçen gün daha çok kullanılsa da titanyumun yerini alması yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. (7)
Her geçen gün gelişen teknoloji ve araştırmalar sayesinde özellikle tek diş implant uygulaması
yöntemlerinin başarısı artmaktadır. Tek diş eksikliği olan hastalar daha çok implant uygulamasını
tercih etmektedir. Fakat tek diş implantı uygulanması için bir ön inceleme yapılmalı gerekirse dental
tomografi çekilmelidir. İstenmeyen estetik sonuçlarla karşılaşmamak ve implant kaybı yaşamamak
için iyi bir planlama yapılmalıdır. Gerekirse implant guide kullanılarak implant kemik içindeki en
uygun yere yerleştirilmelidir.
(1) Autogenous Bone Ring Transplant vs Autologous Growth Factor-Enriched Bone Graft Matrix In
Extraction Sockets With Deficient Buccal Bone: A Comparative Clinical Study.
Chandra RV, Shivateja K, Reddy AA.
(2) Immediate implant placement for a single anterior maxillary tooth with a facial bone wall
defect: A prospective clinical study with a one-year follow-up period.
Liu R1, Yang Z2, Tan J2, Chen L2, Liu H1, Yang J1.
Author information
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Affiliated Hospital of Qingdao University,
Shandong, China.
2Department of Prosthodontics, School and Hospital of Stomatology, Peking University, Peking,
China
(3) Int J Periodontics Restorative Dent. 2020 Jan/Feb;40(1):51-59. doi: 10.11607/prd.4317.
Management of Thick and Thin Periodontal Phenotypes for Immediate Dental Implants in the
Esthetic Zone: A Controlled Clinical Trial.
Tatum CL, Saltz AE, Prihoda TJ, DeGroot BS, Mealey BL, Mills MP, Huynh-Ba G.
(4) Int J Periodontics Restorative Dent. 2020 Jan/Feb;40(1):31-37. doi: 10.11607/prd.3913.
Clinical Recommendations for Implant Abutment Selection for Single-Implant Reconstructions:
Customized vs Standardized Ceramic and Metallic Solutions.
Zarauz C, Pitta J, Pradies G, Sailer I.
(5) Clin Oral Implants Res. 2019 Sep 17. doi: 10.1111/clr.13540. [Epub ahead of print]
Tissue changes at implant sites in the anterior maxilla with and without connective tissue grafting:
A five-year prospective study.
Hosseini M1, Worsaae N2, Gotfredsen K1.
1 Section of Oral Rehabilitation, Department of Odontology, Faculty of Health Science, University
of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen,
Denmark.

(6) Flapless Immediate Implant Placement and Provisionalization in Periodontal Patients: A
Retrospective Consecutive Case-Series Study of Single Tooth Sites with Dehiscence-Type Osseous
Defects.
Sicilia-Felechosa A1,2, Pereira-Fernández A1, García-Lareu J1, Bernardo-González J1, Sicilia-Blanco
P1,2, Cuesta-Fernández I1.
1 Section of Periodontology, University Clinic of Dentistry, Faculty of Medicine and Health
Sciences, University of Oviedo, Spain.
2 Clínica Sicilia, Oviedo, Spain.
(7) Clin Oral Implants Res. 2018 Mar;29(3):290-299. doi: 10.1111/clr.13115. Epub 2018 Jan 12.
Three-year analysis of zirconia implants used for single-tooth replacement and three-unit fixed
dental prostheses: A prospective multicenter study.
Balmer M1, Spies BC2,3, Vach K4, Kohal RJ2, Hämmerle CHF1, Jung RE1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.