Dental Lazer

Dental Lazer

Diş Hekimliğinde Lazer

Lazerin diş hekimliği dışındaki hekimlik alanlarında kullanımı herkes tarafından bilinirken;diş hekimliğinde lazer ile yapılan tedavi ve uygulamalar konusunda kamu oyunda henüz yeterli bilgi oluşmamıştır.

Lazer Tedavisinin Amaçları

Lazerin ağız ve diş hastalıkları,bunların tedavi ve cerrahisinde kullanımı iki nedenden ötürü devrim niteliği taşır.

Birincisi lazer kullanımı sırasında,konvansiyonel sistemlere göre hastanın konforu,hijyeni ve hassasiyeti çok daha başarılıdır.

İkincisi ise konvansiyonel sistemlerin sunabildiği çalışma kabiliyetinden çok daha geniş tedavi yelpazesi ve kısa iyileşim süresi vermesidir.

Ağız İçerisindeki Kullanılan Lazer Teknolojisi

Diş hekimliğinde yeni bir çağ lazer teknolojisi,dental yumuşak doku işlemlerinden kesme işlemine aktif olarak katılır.Bu işlem sırasında ağız içi dokularına hiçbir fiziksel temas olmamaktadır.

Bu sistem ile vakaların çoğu anestezisiz(iğnesiz)ve hastada travma oluşmadan gerçekleştirilir.

Bu sistemin en büyük özelliklerinden birisi de çalışılan bölgeyi dezenfekte etmesidir.

Konvansiyonel sistemler buna izin vermez.

Lazerin Uygulama Üstünlükleri

  • Diş eti tedavilerinde çoğu kez cerrahi işlemlerin yerini alarak;hastaların en büyük korkusu olan ağrı ve kanamanın önüne geçer.
  • Hızlı bir şekilde pulpotomi,pulpa extirpasyonu,kanal boşaltma,kanal genişletme ve kanal dezenfeksiyonu yapılabilmektedir;hatta pulpa gangrenlerini tek seansta ortadan kaldırıp tedavi edebilmekrtedir.
  • Konvensiyonel yöntemlere göre postoperatif ağrı ve şişkinlikte bariz bir azalma,iyileşme süresinde gözle görülür bir kısalma olur.
  • Yumuşak doku lezyonlarının kesimi,eksizyon/insizyon için mükemmeldir.Hemostatik yumuşak doku cerrahisine imkan sağlar ve etkin koagülasyon (kan durdurucu) etki yapar.
  • Lingual, maksiller ve mandibuler frenektomiler kolay ,hızlı,kanamasız ve anestezisiz yapılabilir
  • Herpatik (uçuk) lezyonlarve aftöz ülserler etkin hızlı bir biçimde tedavi edilebilirler.
  • Hassas dişlerin hassasiyetinin giderilmesinde işlev görür.

Ağrısız Acısız Kansız Hızla iyileşme Konfor Hijyen

İltihaplı Diş Eti Dokusunun Tedavisi

İlk seansta cep içindeki diş taşları temizlenir. Daha sonraki seansta kök yüzeyi düzleştirme işlemini takiben lazer uygulaması yapılır.

Lazer uygulaması diş eti cebi içine uygun dozda 4 ile 6 seans arasında uygulanabilir.

               

Kanal Tedavisi

Anestezi yapılan dişin çürük ve zarar görmüş dokuları temizlenir. Ardından dişin özüne (sinirine) ulaşılır ve yumuşak doku artıkları temizlenir. Lazer kullanılarak diş kökü içerisindeki kanal ve çevre dokular mikroorganizmalardan arındırılır. Uygulama sırasında lazer, diş ve çevre dokularına zarar vermeden sorunsuz bir tedavi prosedürü sağlar. Son olarak kök kanalı özel olarak imal edilen ajanlarla doldurulur.