Porselen Lamine Veneer

Porselen Lamine Veneer

Latince laminate (yaprak) veneer (kaplama) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan porselen lamine veneer dişlerin sadece dıştan görünen ön yüzeylerinin genellikle anestezi gerekmeden aşındırılarak,protez tırnak tarzında hazırlanmış porselen yaprakların yapıştırılması işlemidir.

Porselen lamineler tek başlarına kırılgandır.Fakat yeni geliştirilen bonding resin sistemleri sayesinde dişlerin yüzeylerine son derece sıkı şekilde yapışarak meydana gelebilecek kırılmaları en aza iner.

 • Laminelerin klasik sistemlere göre en büyük avantajı konservatif bir tedavi olmasıdır
 • Standart tedavilerde dişlerin tüm yüzeyleri 1,5-2 mm aşındırırken bu sistemde dimşlerin sadece ön yüzeyi 0,5-0,7 mm aşındırılır.
 • Klasik sistemlerde hastalar protez takıldıktan uzun bir süre sonra dişlerine alışırlar.Laminelerde ise dişlerin ağız içerisine bakan yüzeyleri hastanın kendi dişi olduğu için uyum problemi yaşamazlar.
 • Alt yapısında metal olmadığından klasik sistemlerde karşılaşılan gri gölge veya floresan ışıkta,neon (eğlence yerlerindeki ışık sistemi) ışığında veya flaşlarda koyu görünüm oluşturmaz.
 • Çay kahve,sigara,kola gibi etmenlerle rengi değişmez.

İleri teknoloji üretildiklerinden metal porselenlerdeki gibi yükseklik, bolluk sorunu olmaz,%100 adaptasyon vardır.

Laminate  Veneer Uygulama Alanları

 • Diastema (dişlerin arasındaki boşluklar) kapatılması, diş boylarının uzatılması ve dişlerin formunun değiştirilmesi gerekiyorsa,
 • Dişlerdeki kırık veya çatlakların rehabilatasyonu için,
 • Dişlerindeki renk tonunu beğenmeyen, antibiyotik nedeni ile renklenmiş beyazlatma ile istediği verimi alamayan hastalarda,
 • Gülüş tasarımı yaparak gülüşünü beğenmeyen hastaları tedavi etmek için,
 • Çapraşık dişlerini ortodontik tedavi ile düzeltilmesini istemeyen hastalarda yapılabilir.

 • Laminate  Veneerlerin Uygulanması

  Laminate Veneerlerin yapılabilmesi için en az 2 seansa ihtiyaç vardır. Randevü sayısı-süresi dişlerin sayısı ve  durumuna  göre  göre değişir. Gummy smile yada  dişeti seviye sorunları var olup diş eti estetiği için cerrahi gerekirse tedavi süresi uzayabilir.Birinci seansta hastadan alınan ölçülere göre wax-up ve mock-up hazırlanır.

İkinci seansta diş yüzeyi hazırlanır. Dişin ön yüzeyinden yaklaşık 0,3-1 milimetre kalınlığında mine dokusu kaldırılarak ölçü alınacaktır. Ölçü dijital sistemle ya da klasik yöntemle alınabilir. Dişlerin hazırlanması sırasında genellikle ağrı duyulmaz. Bazı durumlarda lokal anestezi yapılması gerekebilir. Dişler hazırlandıktan lamine veneerler hazırlanana kadar geçici laminalar dişlere yapıştırılır. Bu sayede ikinci seansa kadar estetik bir sorun yaşamaz ve hassasiyet önlemiş olur.

Hassas ölçü malzemeleriyle ya da dijital olarak alınan ölçüye göre  hastanın daha önce beğenisine sunulan wax-up  ve mock-up lara  uygun  renk ve formda, gülüşü tamamlayacak, hemen hemen yaprak kalınlığında lamina veneerler hazırlanır. Laboratuar işlemleri Cad-Cam (dijital sistem) ile yada  klasik sistem ile yapılabilir.  

 • Üçüncü seansta prova yapılan ve beğenilen laminate veneerler  deneme yapıştırıcıları ile testler yapılarak en uygun renkteki özel yapıştırıcı ile dikkatlice yapıştırma işlemi yapılır.