İmplant Hakkında Sıkça Sorulanlar

Herhangi bir hastalığı olan ve tıp hekimleri tarafından, “İmplant yapılamaz” raporu verilmiş kişiler dışında herkese implant uygula- nabilir. Ancak bazı özel hastalıklarda implant yapılıp yapılamayacağına karar verilmesi için, hastaların sağlık durumlarını takip eden hekimlerle konsültasyonlar yapmak, gerekli görülürse ileri tetkiklere başvurmak gerekir. Kontrol altına alınamayan şeker hastaları, ilerlemiş parkinsonu olanlar, ileri evre alzheimer hastaları, aşırı metal alerjisi olanlar gibi. “Ancak kesinlikle implant uygulanamaz” denebilecek bir hastalık gurubu da yoktur.