Sterilizasyon – Dezenfeksiyon

Sterilizasyon klinikler için vazgeçilmez bir kuraldır. Diş Kliniklerinde tüm el aletleri ön dezenfektasyonu yapılarak özel bir sterilizasyon odasına alınır ve burada teker teker paketlenerek güvenilir bir otaklav da steril edilir. Sterilizasyon kabiliyeti olmayan tüm ürünler (eldiven, maske, hasta önlüğü, bardak, aspiratör ucu vb.) tek kullanımlıktır, yalnızca bir hastada kullandıktan sonra atılır.

Steril aletlerin paketleri ise hastalarımızın gözü önünde açılır. Hasta koltukları ve diğer temas yüzeyleri her hastadan sonra eğitimli personelimizce dezenfekte edilir.

Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.

Morötesi ışınlarla bunların ürettiği ozon gazı da çok etkili sterilize edici maddelerdir. Etüv ya da otoklav bu iş için kullanılır. Öte yandan ameliyatlarda kullanılacak operasyon aletleri de yaraya mikrop bulaştırmamaları için sterilize edilir. Ameliyat aletleri konteyner adını verdiğimiz muhafaza edileceği demir kutulara konulur ve böylece otoklava ya da tercih edilen bir başka cihaza yerleştirilir.

Ülkemizde en çok kullanılan yöntemler birinci sırada buhar ile sterilizasyon (otoklav) sonra etilen oksit ve kuru ısı ile sterilizasyon gelir.

Sterilizasyon ve Dezenfiksyon farklı anlamlara gelmektedir:

Sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Dezenfeksiyon ise bir obje ya da nesne üzerindeki zararlı mikroorganizmaların yok edilmesidir. Dezenfektan olarak kimyasal maddeler kullanılırken sterilizasyon için su gibi zararsız maddeler de kullanılabilir. Ülkemizde son 40 yıldan beri otoklav adını verdiğimiz nemli ısı (su buharı) ile sterilizasyon yapan cihazlar kullanılmaktadır. Çünkü su buharı insan sağlığına zarar vermemekte ve bu nedenle tercih edilmektedir. 134 °C de 1,5 atm basınç altında en az 3,5 dakika da ve 121 °C de 1,5 atm basınç altında en az 7 dakika da sterilizasyon gerçekleşmektedir. Dünya standartlarında bu şartlar kabul edilmektedir.

Bazı sterilizasyon yolları şunlardır:

  • ısı ile sterilizasyon
  • basınçlı buhar ile sterilizasyon
  • kuru sıcak hava ile sterilizasyon
  • süzme ile sterilizasyon (filtrasyon)
  • ışınlar ile sterilizasyon (ışınlama)
  • Bunlara örnek ise etilen oksit gazıyla, gazplazma ile sterilizasyon, buhar ile sterilizasyon, gluteraldehit gazıyla sterilizasyon örnek verilebilir.

Kuru ısı ile sterilizasyona örnek olarak etüv verilebilir. Ama son 5 yılda alınan ortak karar ile etüv uygulamasına son verilmiştir. Çünkü tüm bakterileri yok etmediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır… kimyasal maddelerin öldürücü etkisini sağlayan sebepler kısaca şunlardır:

Dezenfektan maddenin konsantrasyonu
Etki süresi
Isı
pH
Organik maddeler
Mikroorganzimaya bağlı etkiler
Son olarak da dezenfektan olarak seçilecek maddelerin olması gereken özellikleri şunlardır.

Ucuz ve etkili olmalı
Suda erimeli ve iyi ıslatıcı olmalı
Kısa sürede etkisini göstermeli
Az zehirli olmalı, allerjenik ve kanserojen etki göstermemeli
Açık yaralara uygulandığında doğal direnç mekanizmalarını bozmamalı
İnvivo ve invitro mekanizmaları bilinmeli
Kötü kokulu olmamalıdır.
Sterilizasyon işlemi kısaca şu şekilde yapılır. Üniteye getirilen kirli aletler akıtılmadan direkt olarak eğer mevcutsa otomatik yıkama makinasının sepetlerine yerleştirilir. Kapak kapatılır ve çalıştırılır. Ortalama 45 dakikada yıkama işlemi çeşitli evreler ile sürer. Cihaza özellikle enzimatik deterjanlar konulmalıdır. Eğer kanlı alet çoksa kan çözücü de konulabilir. Yıkama işlemi bittikten sonra aletler sorumlu eleman tarafından sepetlerden alınıp kendi konteynırına yerleştirilir.

Her kurumun kendi belirlediği bir cerrahi alet sıralama düzeni vardır. Bu doğrultuda dizilen aletlerin yanına bir adet kimyasal indikatör konur ve kapak kapatılır. Sonra konteynır otoklava konur. Eğer konteynır kapaklarında filtre varsa kâğıt filtreler değiştirilir ve kapak sıkıca kapatılır. Eğer filtre yoksa konteyner kapağı köşeden açık bırakılarak otoklava yerleştirilir.

Makina Döngüsünü tamamlayıp sonlandığında konteyner filtreli ise hemen yerine kaldırılabilir ya da kullanılabilir. Eğer filtresiz ise konteynırın iç kısmına dokunmadan dışından kapak itilerek sıkıca kapatılır ve kullanıma hazır hale gelir.